wracam do głównej

Pan Roman Giertych, poseł na Sejm RPR

Pan Roman Giertych szefem speckomisji!


Nasz Człowiek, nasze Ręce, nasz Rząd ! Pan Roman Giertych tworzy Nową Inkwizycję - jakże potrzebną w tych trudnych czasach.Jurysdykcji ministra Giertycha podlegają:

- policja tajna
- policja śledcza
- policja wiary
- inkwizycja
- stosy i młoty na czarownice
- tortury jawne
- tortury tajne
- sejmowe komisje śledcze
- religijne komisje śledcze
- uczelniane komisje śledcze
- szkolne komisje śledcze
- przedszkolne komisje śledcze
- zakładowe komisje śledcze
- wszystkie inne komisje śledcze


Komisja ponownie wzywa prezydenta
Giertych, Macierewicz: prezydent przed Trybunał Stanu

Poseł Roman Giertych zaproponował komisji śledczej pracę nad wnioskiem o postawienie prezydenta przed Trybunałem Stanu. Giertych uważa, że niestawienie się prezydenta przed komisją uwiarygadnia najpoważniejsze zarzuty pod adresem prezydenta.Roman Giertych obarczył Aleksandra Kwaśniewskiego odpowiedzialnością za afery i zubożenie społeczeństwa. Zdaniem Giertycha, prezydent mógł zaprzeczyć przed komisją zarzutom o korupcję, posiadanie kont za granicą, kontakty z Władymirem Ałganowem i Markiem Dochnalem. Nie stawił się jednak i, zdaniem Giertycha, uwiarygodnił w ten sposób zeznania Dochnala. Poseł dodał, że fakt ten świadczy o rozsypywaniu się dotychczasowego ośrodka władzy.Wniosek Giertycha poparł Antoni Macierewicz z Ruchu Katolicko-Narodowego. Dodał, że komisja śledcza zebrała materiał na współudział i współodpowiedzialność Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w działaniach korupcyjnych, na systematyczne kontakty ze środowiskiem szpiegowskim działającym na rzecz Rosji, na współdziałanie ze środowiskiem gangsterskim. Zdaniem posła RKN, poniedziałkowa wypowiedź prezydenta, uzasadniająca jego decyzje o niestawieniu się przed komisję, jest "frontalnym atakiem na praworządność, wymiar sprawiedliwości, na państwo Polskie". Według Macierewicza, takim działaniem prezydent uzasadnia "dążenie do złamania zasad na których zbudowane jest państwo polskie".

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,2589918.html


------------------------------------------------------------------------------------------------
drukuj
wracam do głównej
zamykam