wracam do głównej

Pan Roman Giertych, poseł na Sejm RPR

List do Pana Premiera Kazimierz Marcinkiewicza


Warszawa, 14 listopada 2005 r.

Szanowny Pan
Kazimierz Marcinkiewicz
Prezes Rady Ministrów RP

Szanowny Panie Premierze,
W związku z wypowiedzią pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej ubiegającej się o urząd Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny i Kobiet, dotyczącą kwestii zapłodnienia in vitro, udzieloną dla czasopisma "Ozon", proszę Pana Premiera o oficjalne stanowisko rządu dotyczące kwestii dopuszczalności metod sztucznego zapłodnienia.
Roman Giertych, poseł na Sejm RP.


Ważą się losy Joanny Kluzik-Rostkowskiej, ubiegającej się o urząd pełnomocnika rządu ds. rodziny i kobiet. Po wczorajszej publikacji "Naszego Dziennika" na temat jej wypowiedzi akceptującej techniki zapłodnienia pozaustrojowego premier Kazimierz Marcinkiewicz wstrzymał nominację. Kandydaturę Kluzik-Rostkowskiej krytykują obrońcy życia i posłowie prawicy. Proceder zapłodnienia in vitro zdecydowanie odrzuca Kościół katolicki. W przyszłym tygodniu przy Ministerstwie Zdrowia zostanie powołany Zespół ds. Zapłodnienia In Vitro, który wypracuje stanowisko Polski w tej sprawie.

[czytaj więcej w apolitycznym Naszym Dzienniku ]
[zobacz film - Młodzierz Wszechpolska wita nowy Rząd ]

------------------------------------------------------------------------------------------------
drukuj
wracam do głównej
zamykam