---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wracam do głównej
PAP 06-04-2006, ostatnia aktualizacja 06-04-2006 14:25

Watykan interweniuje w sprawie Radia Maryja

[słuchaj Polityka w Radio Maryja ] [zobacz film postesbeckiej TVN ]


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stolica Apostolska zwróciła się do biskupów polskich, "aby zgodnym działaniem przezwyciężali aktualne trudności spowodowane przez niektóre transmisje i stanowiska zajmowane przez Radio Maryja, które nie uwzględniają w wystarczającym stopniu słusznej autonomii sfery politycznej".


Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk przekazał w czwartek kopię listu Stolicy Apostolskiej w sprawie Radia Maryja przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupowi Józefowi Michalikowi, biskupom diecezjalnym i prowincjałowi Redemptorystów o. Zdzisławowi Klafce.

Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej w piśmie (z 21 marca) skierowanym do Nuncjatury Apostolskiej w Polsce zauważa, że "uciążliwą sprawą Radia Maryja z pełną uwagą i stanowczością powinni się zająć: biskup toruński (gdzie radio ma siedzibę), władze zakonne Zgromadzenia Ojców Redemptorystów oraz Konferencja Episkopatu Polski (KEP)".

Sekretariat Stanu wyraża w piśmie swoje poważne zastrzeżenia w sprawie zaangażowania się, zwłaszcza w ostatnim czasie, Radia Maryja i związanych z nim innych środków społecznego przekazu w sferę ściśle polityczną.

Pismo zawiera też przypomnienie - ze strony Stolicy Apostolskiej - podstawowej zasady "odpowiedzialności Konferencji Episkopatu za działalność duszpasterską katolickich środków społecznego przekazu o zasięgu krajowym, nawet jeśli są one własnością zgromadzenia zakonnego".

Abp Józef Kowalczyk, przekazując wskazania i uwagi Stolicy Apostolskiej prosi i nalega, "aby Konferencja Episkopatu Polski zespoliła wysiłki i konsekwentnie wypełniła swoje pasterskie obowiązki w duchu powyższych uwag, skutecznie nadzorując duszpasterski wymiar działalności tego radia i innych medialnych środków".

W liście skierowanym do prowincjała Polskiej Prowincji Redemptorystów nuncjusz zwrócił się z prośbą o potraktowanie treści całej tej korespondencji również "jako poważnego ostrzeżenia i zaproszenia Księdza Prowincjała do podjęcia zdecydowanych i skutecznych działań w zakresie swojego urzędu".

Abp Kowalczyk poinformował prowincjała Redemptorystów również o tym, że kopię tego listu przekazuje przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski i poszczególnym biskupom diecezjalnym.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik wstrzymuje się od komentarza w sprawie listu Nuncjusza Apostolskiego w Polsce w sprawie Radia Maryja, skierowanego do Konferencji Episkopatu Polski - poinformował w czwartek PAP sekretarz arcybiskupa ks. Witold Ostafiński.

"Ksiądz arcybiskup wstrzymuje się od komentarza dlatego, ponieważ sprawę musi skonsultować z biskupami. Uważa ponadto, że o wewnętrznych sprawach Kościoła nie należy rozmawiać za pośrednictwem mediów. Ksiądz arcybiskup odsyła zainteresowanych komentarzem w tej sprawie do autora listu, tj. Nuncjusza Apostolskiego w Polsce" - powiedział PAP ks. Ostafiński.

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski już raz upomniało w liście, skierowanym 7 lutego do prowincjała Redemptorystów, za działania Radia Maryja i Telewizji Trwam, w wyniku których "Kościół jest postrzegany jako strona jednoznacznie popierająca jedną partię polityczną". List w tej sprawie podpisali wówczas: przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik, zastępca przewodniczącego abp Stanisław Gądecki i sekretarz generalny Episkopatu Polski bp Piotr Libera.

Do czasu nadania tej depeszy PAP nie udało sie skontaktować ani z prowincjałem Redemptorystów, ani z biskupem toruńskim.


źródło:http://www.gazeta.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Treść dokumentów przekazanych przez Nuncjaturę Apostolską w Warszawie


Nuncjatura Apostolska w Polsce, Warszawa 3 kwietnia 2006 r.

Do Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Ekscelencjo

Stolica Apostolska od dłuższego czasu z uwagą i cierpliwie śledzi działalność rozgłośni Radio Maryja w Polsce. Dała temu urzędowy wyraz także podczas wizyty ad Limina biskupów polskich pod koniec 2005 r.

Nie uszło uwagi Stolicy Apostolskiej zaangażowanie się Radia Maryja i tym razem (w kontekście niedawnych kampanii wyborczych i bieżących wydarzeń dotyczących władzy ustawodawczej i wykonawczej) w sprawy polityczne przez transmisje i zajmowanie określonego stanowiska; zauważyła również związaną z tym interwencję Konferencji Episkopatu Polski, która - zgodnie ze swoją kompetencją - listem Prezydium, skierowanym do o. Zdzisława Klafki, Przełożonego Polskiej Prowincji Ojców Redemptorystów, krytycznie odniosła się do takich poczynań rozgłośni i przypomniała wskazania Kościoła w tej materii.

W związku z tym Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej, pismem N. 1979/06/RS z dnia 21 marca 2006 r., skierowanym do Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, zauważa, że "uciążliwą sprawą Radia Maryja z pełną uwagą i stanowczością powinni się zająć: biskup toruński (gdzie radio ma siedzibę), władze zakonne Zgromadzenia Ojców Redemptorystów oraz Konferencja Episkopatu Polski ".

Sekretariat Stanu przypomina Konferencji Episkopatu Polski szczególny jej obowiązek w tym zakresie. Radio Maryja bowiem, niezależnie od tego, że przynależy do wspólnoty zakonnej, jest podporządkowane pasterskiej odpowiedzialności biskupów, którzy mają czuwać nad duszpasterskimi przedsięwzięciami tej rozgłośni ("conviene loro[ai Vescovi] ribadire quanto detto dall 'Ecc.mo Segretario per i Rapporti con gli Stati, durante la recente Visita Ad Limina apostolorum, e cio?, che pur appartenendo Radio Maryja ad una Congregazione religiosa, essa ricade, come radio cattolica, sotto la responsabilit? pastorale dei Vescovi, ai quali spetta di vigilare sull 'impatto pastorale dei programmi dell 'emittente ").

Stolica Spostolska prosi więc usilnie biskupów polskich, aby zgodnym działaniem przezwyciężali aktualne trudności spowodowane przez niektóre transmisje i stanowiska zajmowane przez Radio Maryja, które nie uwzględniają w wystarczającym stopniu słusznej autonomii sfery politycznej ("seguire una linea comune per superare le attuali difficolt? causate da alcune transmissioni e prese di posizione di Radio Maryja, che non tengono sufficientemente conto della giusta autonomia della sfera politica "). Zob. Również Przemówienie Ojca Świętego Benedykta XVI do I grupy biskupów polskich z 26 listopada 2005 r., n. 5 (L 'Osservatore Romano, wyd. pol., 27, 2006, n.2, s. 30).

Przekazując te wskazania, uprzejmie proszę i nalegam, aby Konferencja Episkopatu Polski zespoliła wysiłki i konsekwentnie wypełniła swoje pasterskie obowiązki w duchu powyższych uwag, skutecznie nadzorując duszpasterski wymiar działalności tego radia i innych medialnych środków z nim związanych.

Pragnę też poinformować, że kopię niniejszego pisma przekazuję wszystkim biskupom diecezjalnym oraz. O. Prowincjałowi Z. Klafce.

Dziękując za życzliwą współpracę, łączę wyrazy szacunku i ponawiam najlepsze życzenia dla całej Konferencji Episkopatu Polski

Abp Józef Kowalczyk

nuncjusz apostolski

----------------

Nuncjatura Apostolska w Polsce, Warszawa 3 kwietnia 2006 r.

Do ks. Zdzisława Klafki CSSR przełożonego Polskiej Prowincji Ojców Redemptorystów

Czcigodny Księże Prowincjale

Przekazuję w załączeniu kopię listu, jaki w dniu dzisiejszym skierowałem do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Zawiera on przypomnienie - ze strony Stolicy Apostolskiej - podstawowej zasady odpowiedzialności Konferencji Episkopatu za działalność duszpasterską katolickich środków społecznego przekazu o zasięgu krajowym, nawet jeśli są one własnością zgromadzenia zakonnego.

Poza tym, Stolica Apostolska wyraża swoje poważne zastrzeżenia w odniesieniu do zaangażowania się, zwłaszcza w ostatnim czasie, "Radia Maryja " i związanych z nim innych środków społecznego przekazu, w sferę ściśle polityczną.


Proszę potraktować treść całej tej korespondencji również jako poważne ostrzeżenie i zaproszenie Księdza Prowincjała do podjęcia zdecydowanych i skutecznych działań w zakresie swojego urzędu.

Informuję także, że kopię tego listu przekazuję przewodniczącemu KEP i poszczególnym biskupom diecezjalnym.

Łączę wyrazy szacunku

Abp Józef Kowalczyk

nuncjusz apostolski

 

źródło: http://www.gazeta.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wpadnij jeszcze tutaj! albo tutaj
drukuj
wracam do głównej
zamykam