wracam do głównej
Stanisław Krajski

TVN - relikt przeszłości

Wyemitowany w niedzielę, 2 października br., przez TVN film o Radiu Maryja jest wprost klinicznym przypadkiem propagandy, która największe swoje triumfy święciła w okresie stalinowskim.

Inkwizycja

Najbardziej znamienne cechy tej propagandy to nagminne i drastyczne łamanie zasad etyki dziennikarskiej i wszelkich zasad powszechnie obowiązujących, ignorowanie faktów, upowszechnianie półprawd i kłamstw, kreowanie (a nie opisywanie) rzeczywistości, głoszenie teorii bezsensownych i absurdalnych, w takim stopniu "surrealistycznych", że graniczących z tym, co w języku potocznym określa się mianem paranoi.

[czytaj]

------------------------------------------------------------------------------------------------
drukuj
wracam do głównej
zamykam