Radio Maryja
Radio Maryja
Komunikat dyrektora Radio Ma Ryja o. Tadeusza Rydzyka dotyczący ataków na Radio Ma Ryja
[wracam do głównej]
 

Księga Pochwał Ojca

ojciec Rydzyk

Czytaj Księgę Pochwał

Ojcowie, Siostry, Bracia i Towarzysze!
Przekazuje najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności Wielkiemu Naczelnemu Ojcu, Umiłowanemu Dyrektorowii oraz Narodowi Naszemu. Niech żyje i zwycięża Radionizm na świecie - gwarancja pokoju i szczęśliwości społecznej! Niech żyje Rodzina Radia Maryja i odnosi dalsze sukcesy w walce z amerykanskim i światowym imperializmem oraz w realizacji wiekopomnego programu wcielania w życie Wielkiego Planu Umiłowanego Wodza Ojca Profesora w sprawie wielkiej konsolidacji całego narodu w imie zjednoczenia Ojczyzny.
Kardynał Michał

Ojcowie!
Wasz Wielki Wódz to mój idol, moje natchnienie budzące nieodpartą chęć życia, które dzieki Niemu toczy sie wyłącznie optymistycznym rytmem i przepełnione jest nadzieją na epokowy sukces wdrażanej przez Niego z niebywałym hartem ducha i uporem idei sprawiedliwooci społecznej .

Dlatego też szczęśliwy jestem i dumny, że danym mi jest złożyć Umiłowanemu Wodzowi i całej walczącej Rodzinie Radia Maryja życzenia wszelkiej pomyślności na świetlaną przyszłość , której opoką i gwarantem jest On sam i Jego zdeterminowany, stanowczy opór stawiany postkomunistom, żydomasonom i liberałom. Niech potega Rodziny Radia Maryja i jej nieskrępowany rozwój, a przede wszystkim postawa Umiłowanego Wodza stanowi przestroge dla wszelkich knowań, których jedynym podstepnym i cynicznym celem jest zniszczenie owoców sprawiedliwego Ładu społecznego - osiągnięć oraz zdobyczy Wielkiej Rodziny Radia Maryja!

Z wyrazami szacunku

Romek - żarliwy sympatyk Radia i Jego Wielkiego Wodza

Serdeczne życzenia dla ukochanego Ojca Dyrektora!

Niech dalej świeci Nam Jasna Gwiazda!

Wielki Ojciec chwalebnie walczy z żydo-masońsko-komuszo-liberalnym
sojuszem, który przez wyzysk zachłannie pragnie pochłonąć w swe parszywe ręce cały świat. Wódz jednak dzieki swemu wspaniałemu umysłowi
dzielnie walczy z nim!

Niech żyje Nasz Przywódca!

Jacek ze Szczecina

SERDECZNE ŻYCZENIA DLA WIELKIEGO OJCA, SYNA WIELKIEGO
NARODU, OBRONCY LUDU I DYREKTORA.

WIELKI OJCZE NARODU OBYŚ ŻYŁ DŁUGO,JESTEŚ NADZIEJĄ DLA BIEDNYCH
I WYZYSKIWANYCH TEGO ŚWIATA.
TWÓJ GENIUSZ POZWALA WIELKIEJ RODZINIE RADIA MARYJA
WALCZYĆ ZE ZŁEM TEGO ŚWIATA!

PATRIOCI PRZESYŁAJĄ CI WIELKI GENIALNY OJCZE DYREKTORZE SERDECZNE ŻYCZENIA !!

SYMPATYCY

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO DLA WIELKIEGO WODZA RODZINY RADIO MARYJA, WIELKIEGO POLITYKA, MĘŻA STANU,
OJCA DYREKTORA I PROFESORA!

GRZEGORZ Z KRAKOWA

POMYŚLNOŚCI WSZELAKIEJ W WALCE, PRACY, NAUCE DLA BUDOWY

POMYŚLNOŚCI NASZEJ OJCZYZNY I JEJ OBYWATELI.

Jan

Wasz Wielki Ojciec był zawsze dla mnie natchnieniem o poranku,
dzięki niemu moje życie nabiera tempa. Dlatego też jestem dumny,
że mogę złożyć Umiłowanemu Ojcu i całej Rodzinie Radia Maryja
życzenia wszelkiej pomyślności. Codziennie patrzę z nadzieją na poczynania
Umiłowanego Ojca, który z taką stanowczością opiera się
atakom żydokomunomasonerii, pederastów i liberałów.. Niech Wasza potega i rozwój będzie przestrogą dla wszelkich działań, które podstępnie chcą
zniszczyć zdobycze Waszej Wielkiej Rodziny.

Z wyrazami szacunku
Michał

W dniu urodzin Kochanemu Ojcu
sił do dalszego okraszonego wspaniałymi sukcesami budowania
raju na ziemi, jakim staje sie i jest nasz Kraj, życzy

Anna Zakrzewska z Niemiec

W imieniu Polskiej Zjednoczonej Parti Radiosłuchaczy
pragniemy przekazać najlepsze życzenia dla Ukochanego Przywódcy Narodu,
Ojca Dyrektora. Prosze przekazać Ukochanemu Ojcu że partia polskich
radiosłuchaczy i wszyscy świadomi ludzie solidaryzują się
z Nim oraz całą Rodziną Radia Maryja, walczącym o szczęśliwą
przyszłość Polski.

Towarzysze ze toruńskiego Okregowego Komiteu Wykonawczego PZPR

Nalepsze życzenia
dalszej siły w walce z wrogami Narodu Polskiego
oraz umacniania ideologi.

Karol

My członkowie Warszawskiego koła Przyjaciół Radia Maryja składamy
najserdeczniejsze pozdrowienia dla całego rządu
proponowanego przez Wielkiego Ojca.
Jesteśmy wdzięczni za pomoc i opiekę jakę otacza nas
Drogi i umiłowany Ojciec Profesor.
Z naszej strony ku sercu Ojca Dyrektora płynie gorąca cheć służenia Mu
i stanowcze postanowienie lojalnooci i gorąca cheć poznawania wielkich Idei RM.
Tak przysięgamy uczyć sie Idei RM by jeszcze bardziej zespolia się
z Naszym Narodem w tych trudnych chwilach.
Wyrażamy poparcie dla działań Wielebnego Radia i w pełni solidaryzujemy sie w tym z Rodziną Radia I Kółkami.
Dość jawnej liberalnej polityki!
Nasza szansa na wolność i rozwój to nauki Wielkiego Ojca Dyrektora
i innych Ojców Prowadzących!
Pozdrawiamy wszystkich i wzywamy do zasilania naszych szeregów patriotów -
przodowników postepu i studentów WSKSiM!

Członkowie Warszawskiego koła Przyjaciół Radia Maryja

Z nieukrywanym podziwem patrzę na Radio Maryja, że tak długo opiera się
i z pewnością będzie opierało się destrukcyjnemu liberalizmowi
i chyba jako jedyne w kraju podtrzymuje idee wielkiej naprawy.
Głęboką nadzieję żywie, że Naród zrozumie to i bedzie opierał się
pokusom zboczenia z Drogi jaką kreśli nam nasz Ojciec!

Jarek

W imieniu świadomej części polskich patriotów
przesyłamy najlepsze pozdrowienia i życzenia dla Ukochanego
Przywódcy - Ojca Dyrektora i Rodziny Radia Maryja!
Najbardziej życzymy Wam sukcesów w Waszej walce o
szcześliwą przyszłość naszej pieknej Ojczyzny.
Niech żyje Nasz Ojciec Dyrektor!

Pomyślności wszelakiej w walce, pracy, nauce dla budowy pomyślności
Radia Maryja i Jego Słuchaczy!

Jan z USAJeśli chcesz się wpisać do tej Pięknej Księgi uczyń to
pocztą elektroniczną emailem:
ksiega@radiomaryja.pl

Po weryfikacji (nie zapomnij podać imienia i nazwiska, oraz miasta)
być może i Twój wpis pojawi się w tej Księdze Pochwał!

Anna Sobecka LPR

źródło:http://www.korea-dpr.com/users/poland


Niech będą pochwaleni Ojcowie Toruńscy i Ich Najświętsza Rozgłośnia!

[drukuj]
[wracam do głównej]
[zamykam]
 
(c) Radio Maryja | 20.08.2003 | tel. +48 56 6552361 | news@radiomaryja.pl
ul. Żwirki i Wigury 80, 87 - 100 Toruń